Lokal anestezi vücudun belirli bir bölgesinde periferik sinir iletiminin şuur kaybı yaratılmadan ve geriye dönüşümlü olarak ortadan kaldırılmasıdır. Çene cerrahisinde operasyonlar çoğunlukla lokal enestezi altında ve muayehane şartlarında yapılabilir. Ancak lokal anestezi altında yapılamayacak büyük operasyonlar, lokal anestezi uygulanması sakıncalı durumlar ve hastanın genel anestezi istediği durumlarda hastane şartlarında genel anestezi uygulamaları da yapılabilir. Lokal anestezi genel anesteziye göre çok daha güvenlidir. Hekim ile hastanın koopere çalışmasına imkan verir.

 

E-mail: profdralperpampu@hotmail.com

Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.