Kistler

Kistler, içlerinde sıvı ve yarı sıvı kıvamda bir materyal bulunan, etrafları kapsül ile çevrelenmiş patolojik oluşumlardır. Kistler genellikle oldukça yavaş büyürler. Bu özelliklerinden dolayı enfekte olmadıkları ya da şişlik oluşturmadıkları takdirde hastalar tarafından pek fark edilmezler. Enfekte olduklarında ise ağrıya neden olabilirler.

Bununla birlikte komşuluklarında bulunan sinirlere baskı yapabilir ve his kaybına sebep olabilirler. Dişlerde yer değişikliklerine yol açabilirler.

Kistlerin tedavisi kapsülleri ile birlikte tamamen çıkarılmaları ile yapılır. Çok büyük boyutlara ulaşan kistler ise önce küçültülürler ve daha sonra çıkarılırlar.

 E-mail: profdralperpampu@hotmail.com

Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.