Çene ve Yüz Kırıkları

Kırık; kemiğin ani ve şiddetli bir kuvvet karşısında tam ya da kısmi olarak devamlılığını kaybetmesi olarak tarif edilebilir. Kırığın meydana gelmesinde; gelen kuvvetin şiddeti, yönü, geldiği bölgenin anatomik özellikleri, travmayı oluşturan cismin kesit alanı önemli rol oynar.

Çene ve yüz bölgesi kırıkları; travma sonucunda ya da patolojik oluşumlara bağlı olarak meydana gelebilirler. Trafik kazaları, kavga, spor yaralanmaları travma kırıklarına örnek teşkil eder iken, kist ve tümörler sebebiyle oluşan kırıklar patolojik kırıkları oluştururlar.

Çene kırıklarının tedavisi

Çene kırıklarının tedavisinde öncelikle kırık parçaların bir araya getirilmesi ve sonrasında bu konumda hareketsizliklerinin temin edilmesi gerekir. Kırık tedavisinde tedavi şekli; kırığın meydana geldiği bölge, dişlerin durumu, hastanın yaşı, kırık parçaların yer değiştirip değiştirmediği, kırık parçalarda kemik kaybı olup olmadığı  dikkate alınarak belirlenmelidir.

 

Başlıca iki tedavi prensibi vardır:

            1.    Cerrahi tedavi

            2.    Konservatif tedavi

Cerrahi tedavide çeşitli plak ve vidalar kullanılırken konservatif tedavide; ark barlar, splintler ve ağız dışından uygulanan bandajlar kullanılabilir.

 

E-mail: profdralperpampu@hotmail.com

Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.